پمپ هیدرولیک, پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی V20

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی ، پمپ هاي پره اي از يك روتور و تعدادي پره تشكيل شده اند . پره ها به صورت شعاعي داخل روتورحركت مي كنند . روتور و پره ها داخل يك رينگ بادامكي شكل به نام استاتور گردش مي كنند .بطور كلي پمپهاي پره اي بعنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد .شكل زير پره ها ، روتور و رينگ بادامكي يك پمپ پره اي را نشان مي دهد .بطور کلی پمپ های پره ایی بعنوان پمپ های فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این پمپ ها معمولا با سرعتهای ۱۲۰۰ تا rpm ۱۷۵۰ و در صورت استفاده

هیدرولیک البرز وارد کننده پمپ هیدرولیک ، هیدروموتور ، شیرآلات هیدرولیک

تعمیرات هیدروموتور اوربیتالی پذیرفته میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

شماره تماس : 02177320026

شماره همراه : 09121759426

روتور پمپ هیدرولیک پره ای داراي شيارهاي شعاعي بوده كه با اتصال به محور محرك در داخل يك رينگ بادامكي چرخش مي نمايد . نيروي گريز از مركز حاصل از دوران محور ، تيغه هاي موجود در شيارهاي روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رينگ ، نگاه مي دارد .فضاي بين روتور و رينگ بادامكي در نيم دور اول چرخش محور ، افزايش يافته و انبساط حجمي حاصله ، پمپ هیدرولیک پره ای موجب كاهش فشار و ايجاد مكش مي گردد كه در نتيجه ، سيال بطرف مجراي ورودي پمپ جريان مي يابد .پمپ های پره ایی معمولا دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد

پمپ های هیدرولیک

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون

فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود. حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود.

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس

پمپ هیدرولیک پره ای عمدتا در پرس های هیدرولیک از پمپ های پره ای بعنوان پمپ پرکن استفاده می شود . این پمپ دارای تعدادی پره است که در شکاف روتور پمپ تعبیه شده و آزادانه می لغزند . هنگامی که روتور به وسیله محرک پمپ به حرکت در می آید ، پره ها بر اثر نیروی گریز از مرکز یا نیروی فنر و یا حتی فشار سیال پر فشار به سمت بیرون رانده می شوند و به دیواره پوسته پمپ یا رینگ بادامکی ، فشرده می شوند . روتور نسبت به محفظه پمپ خارج از مرکز است . گاهی این خروج از مرکزی به واسطه عملکرد رینگ بادامکی اعمال می شود . در نوع پمپ های هیدرولیک پره ای متعادل فشار از طریق راهگاه های موجود در روتور به زیر پره ها هدایت می شود . این امر باعث می شود هنگامی که فشار بالا می رود

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز

در مواقعی که خروج از مرکز یا همان فاصله بین رینگ بادامی شکل و محورهای روتورصفر شود ، آنوقت در خروجی جریانی نخواهیم داشت . انواعی از پمپ های پره ای که خروج از مرکز آنها بوسیله مکانیزم قابل تنطیم است ، با نام پمپ های جابجایی متغیر شناخته شده هستند . در اینگونه پمپ ها با حرکات رینگ بادامی شکل به وسیله تنظیم یدی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد. فضای ما بین روتور و رینگ بادامی شکل در نیم دور اول چرخش محور ، بیشتر می شود و انبساط حجمی بوجود آمده ، سبب کم شدن فشار و ایجاد مکش می شود که در آخر ، سیال بسمت مجرای ورودی پمپ جاری می شود .

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، با ایجاد جریان پرفشار در مدار ، سطح انرژی سیال را بالا می برد. این فشار توسط پمپ هیدرولیک خلق نمی شود بلکه از آنجا که جریان سیال باید بر بارهای مقاوم عمل کننده های هیدرولیکی ( همانند سیلندرها یا موتورهای هیدرولیک ) فائق آید ، فشار جریان افزایش می یابد. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. نیروی محرک پمپ هیدرولیک توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تأمین می شوند.

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون دنده خارجی متشکل از دو چرخدنده است که در آن شفت محرک با خار به چرخدنده محرک پمپ وصل شده است. چرخدنده هرزگرد با چرخدنده محرک درگیر است و هر دو باهم می چرخند. دندانه های چرخدنده های درگیر با هم ، دریچه های ورودی و خروجی پمپ را نسبت به هم آب بندی می کنند. با گردش چرخدنده ها ، در قسمت ورودی پمپ ، دندانه های دو چرندنده از هم باز می شوند. باز شدن دندانه ها یک مکش و انبساط حجمی در این قسمت به وجود آورده و سبب می شود که سیال دراثر فشار هوای مخزن سیال به درون پمپ رانده شود. این سیال سپس در فضای خالی بین دندانه های چرخدنده ها و بدنه پمپ

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون

در يك سيستم هيدروليك با توجه به مقاومت ، فشار ايجاد مي شود . اين فشار در ناحيه ايكه با رنگ قرمز مشخص شده است وجود دارد و بر روي سطح داخلي رينگ بادامكي عمل مينشان داده مي شود . اگر اين بردار نيرو به FP كند . نيروي فشاري در اين ناحيه با بردار نيرويايجاد مي شود كه با پيچ تنظيم (FV) دو مولفه قائم و افقي تجزيه گردد ، يك نيروي بزرگايجاد مي گردد كه در جهت مخالف فنر (Fh) ارتفاع رفع مي گردد و يك نيروي كوچكمي باشد ، (Fh) بيشتر از نيروي (Ft) فشاري عمل مي كند .تا هنگاميكه نيروي فنر فشاريرينگ بادامكي در موقعيت حد اكثر خروج از مركز مي باشد .

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ، هم افزايش (Fv) و (Fh) افزايش يافته و بنابراين (Fp) اگر فشار در سيستم افزايش يابد ، نيرويمي يابند .فنر بزرگتر شود ، رينگ بادامكي از موقعيت خارج از مركزش به (Ft) از نيروي (Fh) اگر نيرويموقعيت هم مركز نزديكتر مي شود . ( رينگ به سمت راست حركت مي كند . ) در اثر تغييرحجم محفظه جابجايي جريان در خروجي پمپ كاهش مي يابد . اكنون پمپ فقط مقدار روغنلازم براي نشتي داخلي پمپ را تامين مي كند . گرمايي كه به دليل اصطكاك به وجود مي آيداز طريق

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس

بطور کلی پمپ هیدرولیک پره ای آتوس بعنوان پمپ های فشار پمپ هیدرولیک پره ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این پمپ ها معمولا با سرعتهای ۱۲۰۰ تا rpm ۱۷۵۰ و در صورت استفاده از محرکه موتور احتراقی تا ۲۴۰۰ rpm مورد استفاده قرار گرفته و در فشار و سرعت کاری تعریف شده دارای بازده حجمی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد می باشند. علیرغم بازده مکانیکی خوب، بازده کلی آنها بدلیل افتهای ناشی از نشتی های موجود در اطراف روتور پایین است (۷۵ تا ۸۷ درصد) .پمپ کارتریج هیدرولیک معمولاً دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس

پمپ هیدرولیک پره ای ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای ، معمولا دارای پمپ هیدرولیک پره ای آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد رضایت بخش آنها به تمیزی روغن، روانکاری خوب و سرعت مناسب محور بستگی دارد.روتور پمپ دارای شیارهای شعاعی بوده که با اتصال به محور محرک در داخل یک رینگ بادامکی چرخش می نماید.نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران محور، تیغه های موجود در شیارهای روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رینگ نگاه می دارد. در نیم دور اول چرخش محور، فضای بین روتور و رینگ بادامکی افزایش می یابد

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای  تیغه ها بتدریج پیرو پمپ هیدرولیک پره ای رینگ بادامکی به داخل شیار بازگشته و بدلیل کاهش حجم، سیال به طرف مجرای خروجی رانده می شود. در صورتی که خروج از مرکز بین محورهای روتور و رینگ بادامکی به صفر برسد، دیگر در خروجی جریانی وجود نخواهد داشت. بعضی از پمپهای پره ای که خروج از مرکز آنها توسط مکانیزم قابل تنظیم است، تحت عنوان پمپهای جابجایی متغیر شناخته می شوند.در اینگونه پمپ هیدرولیک پره ای با حرکت رینگ بادامکی بوسیله تنظیم دستی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد.نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران محور، تیغه های موجود در شیارهای روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رینگ نگاه می دارد. در نیم دور اول چرخش محور، فضای بین روتور و رینگ بادامکی افزایش می یابد.

پمپ هیدرولیک پره ای

تیغه ها بتدریج پیرو سطح رینگ بادامکی به داخل شیار بازگشته و بدلیل کاهش حجم، سیال به طرف مجرای خروجی رانده می شود. در صورتی که خروج از مرکز بین محورهای روتور و رینگ بادامکی به صفر برسد، دیگر در خروجی جریانی وجود نخواهد داشت. بعضی از پمپهای پره ای که خروج از مرکز آنها توسط مکانیزم قابل تنظیم است، تحت عنوان پمپهای جابجایی متغیر شناخته می شوند.در اینگونه پمپ ها با حرکت رینگ بادامکی بوسیله تنظیم دستی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد.

پمپ هیدرولیک

در برخی از پمپ های پره ایی از یک فنر سبک جهت برقراری تماس مؤثر بین پره و پوسته استفاده می شود و در برخی دیگر از پینهای فشاری به این منظور استفاده می گردد. با توجه به اینکه پره ها در اثر نیروی گریز از مرکز از شکاف بیرون آمده و با فشار آوردن به پوسته عمل آب بندی را انجام می دهند، این نوع پمپ برای عملکرد در سرعت پائین مناسب نبوده و لذا بکارگیری آنها در سرعتهای کمتر از rpm ۶۰۰ توصیه نمی گردد.در صورتیکه از فنر یا وسایل دیگر جهت فشار دادن پره به پوسته استفاده شود، عملکرد در سرعتهای ۱۰۰ تا rpm ۲۰۰ نیز ممکن خواهد گردید. با توجه به آنکه هنگام سائیده شدن، پره به میزان بیشتری از شیار خارج شده و عمل آب بندی را انجام می دهد، از این نوع پمپ می توان برای مدت زمان طولانی با بازده مناسب استفاده نمود.

پمپ هیدرولیک پره ای اصلی

پمپ هیدرولیک پره ای اصلی که در آن شفت محرک با خار به چرخدنده محرک پمپ وصل شده است. چرخدنده هرزگرد با چرخدنده محرک درگیر است و هر دو باهم می چرخند. دندانه های چرخدنده های درگیر با هم ، دریچه های ورودی و خروجی پمپ را نسبت به هم آب بندی می کنند. با گردش چرخدنده ها ، در قسمت ورودی پمپ ، دندانه های دو چرندنده از هم باز می شوند. باز شدن دندانه ها یک مکش و انبساط حجمی در این قسمت به وجود آورده و سبب می شود که سیال دراثر فشار هوای مخزن سیال به درون پمپ ر

هیدروموتور پیستونی اینترموت

پمپ هیدرولیک دنده ای دنده ، داخلی از یک چرخدنده محرک خارجی که درون یک چرخدنده داخلی حلقه ای قرار گرفته ، ساخته شده است. با گردش چرخدنده ها ، به دلیل دور شدن دندانه ها از یکدیگر ، مکش ( به دلیل انبساط حجم ) ایجاد شده و سیال به واسطه فشار هوا به درون پمپ رانده می شود. در این پمپ نیز ، سیال در فضای بین دندانه ها و دیواره هلالی جابه جا شده و از دریچه خروجی پمپ خارج می گردد. دیواره هلالی ، دندانه های چرخدنده داخلی را آب بندی می کند. به دلیل نوع طراحی ، این پمپ ها را نمی توان با حجم جابجایی قابل تنظیم ساخت.

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای از دو قسمت اصلی بدنه و روتور تشکیل شده است. پره ها در شیارهای روتور جای گرفته اند و در این شیارها به صورت شعاعی می لغزند. روتور با خار به شفت اصلی پمپ متصل شده است و به همراه آن می چرخد. با گردش روتور ، پره ها به دلیل نیروی گریز از مرکز ( که گاهی اوقات با نیروی فنر یا فشار سیال نیز تقویت می شود ) به دیواره داخلی بدنه پمپ می چسبند. روتور نسبت به بدنه پمپ به صورت خارج از مرکز قرار گرفته است و بنابراین به هنگام چرخش روتور

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پره ای ، پیستون ها به صورت شعاعی نسبت به شفت اصلی پمپ قرار گرفته اند. پیستون های تعبیه شده در بلوک سیلندر محیطی ، حرکت رفت و برگشت انجام می دهند. ورود و خروج سیال به محفظه هر سیلندر به طور جداگانه توسط سوپاپ های یکطرفه انجام می شود و سپس همه ورودی ها به هم و همه خروجی ها نیز به هم متصل می شوند. در بعضی طرح ها از یک ورودی و یک خروجی و هر کدام ، از یک سوپاپ برای مکش و تخلیه استفاده می شود.

پمپ هیدرولیک پیستونی آکسیال

در پمپ هیدرولیک پیستونی کمر خمیده ، شفت اصلی پمپ ، پیستون ها و بارل با هم می چرخند. ولی در این نوع پمپ ، به جای سواش پلیت ، بارل به صورت زاویه دار قرار گرفته است. در این پمپ زاویه قرار گیری بارل نسبت به محور شفت ثابت است. پمپ هیدرولیک پره ای ( غیر بالانس ) طرح پمپ هیدرولیک پره ای غیر بالانس به گونه ای است که می توان حجم جابه جایی آن ها را تنظیم کرد. این کار را می توان با تغییر میزان عدم هم محوری روتور نسبت به بدنه پمپ انجام داد. هنگامی که روتور نسبت به بدنه پمپ به صورت هم محور قرارگیرد ، حجم جابه جایی پمپ صفر خواهد شد. در این وضعیت ، همه پره ها به یک اندازه از شیارهای روتور خارج می شوند و تغییر حجمی در فضای بین پره ها وبدنه پمپ بوجود نخواهد آمد

نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای

اگر مقدار خروج از مرکز بین روتور و بلوک سیلندر یا بین یاتاقان خارج از مرکز وبلوک سیلندر ، ثابت باشد ، پمپ از نوع جابه جایی ثابت خواهد بود. اگر مقدار خروج از مرکز پمپ تغییر کند ، پمپ جابه جایی متغیر خواهد بود. پمپ هیدرولیک پیستونی آکسیال نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای ، با تعبیه کردن یک مکانیزم تغییر دهنده زاویه سواش پلیت پشت پیستون ها ، می توان حجم جابه جایی یک پمپ را تغییر داد. این مکانیزم در واقع کورس حرکت هر پیستون را تغییر می دهد. زاویه سواش پلیت را در این پمپ می توان با استفاده از یک پیستون تنظیم کننده ، کنترل کرد.

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ، پیستون ها و بارل با هم می چرخند. ولی در این نوع پمپ ، به جای سواش پلیت ، بارل به صورت زاویه دار قرار گرفته است. طول کورس حرکت پیستون ها ، با تغییر زاویه بین شفت اصلی پمپ و بارل تغییر می کند. زاویه بارل از طریق جابه جایی ولو پلیت قرار گرفته بر روی درب پمپ توسط مکانیزم رگلاتور و پیستون تعبیه شده درون درب پمپ تغییر می کند.

نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای

یک عملگر مکانیکی است که فشار هیدرولیکی و جریان را به گشتاور و جابجایی زاویه ای (چرخشی) تبدیل می نماید. موتورهای هیدرولیک شامل دستگاه هایی هستند که در نیروگاه های آبی، موتورها و انجین های آبی به کار گرفته می شوند، اما در اصطلاحات امروزی، این اسم بیشتر به موتورهایی اطلاق می شود که از سیالات هیدرولیکی به عنوان بخشی از مدار هیدرولیکی بسته در ماشین
موتور های هیدرولیکی شامل انواع زیر می شوند

 • موتورهای چرخدنده و پره ای
 • موتور های ژیروتور
 • موتورهای پلانجر محوری
 • موتورهای پیستونی
 • انواع موتورهای هیدرولیک پیستونی
 • نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای
 • موتورهای پیستونی محوری
 • موتورهای پیستونی خطی
 • موتورهای پیستونی با محور مورب

هیدروموتورهای پیستونی شعاعی

یک لوله ی سیلندری متصل به درایو شفت دارند، که دارای تعدادی پیستون است که در سوراخ های شعاعی سیلندر حرکت رفت و برگشتی دارند. پیستون ها بصورت عمود بر محور میل لنگ قرار می گیرند. با چرخیدن میل لنگ، پیستون ها بصورت خطی با فشار سیال حرکت می کنند. موتورهای پیستونی شعاعی در دو نوع کلی هستند، ۱٫ پیستونی فشار به داخل ۲٫ پیستونی فشار به خارج

 • یک لوله ی سیلندری متصل
 • که دارای تعدادی پیستون است که در
 • موتورهای پیستونی شعاعی در دو نوع کلی هستن
 • تک بادامک و پیستون فشار به داخل اساسا
 • اولیه ی فوق العاده بالایی دارد. موتورهای پیستونی شعاعی

نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای با تک بادامک و پیستون فشار به داخل اساسا یک طراحی قدیمی محسوب می شود با این وجود ویژگی های گشتاور اولیه ی فوق العاده بالایی دارد. موتورهای پیستونی شعاعی نوع میل لنگی قادرند با سرعت “خزش” کار کنند و برخی می توانند بطور یکنواخت تا سرعت ۱۵۰۰ rpm کار کنند و در عین حال ویژگی های گشتاوری خروجی ثابتی را ارائه دهند. و این باعث می شود که آنها هنوز هم تطبیق پذیرترین طراحی را داشته باشند.

پمپ هیدرولیک پره ای

در طراحی های متفاوتی وجود دارند. این طراحی های متفاوت شامل نحوه ی توزیع سیال در پیستون یا سیلندرهای مختلف و همچنین طراحی خود سیلندرها است. برخی موتورها پیستون هایی دارند که با استفاده از میله ها (بسیار شبیه موتور احتراق داخلی) به بادامک متصل شده است، در حالی که بقیه آنها “کفشک” شناور و یا حتی با سیلندر های تلسکوپی تماس کروی دارند، مانند نوع پارکر دنیزون کالزونی (Parker Denison Calzoni). هر طراحی مزایا و معایب خاص خود را دارد. از جمله توانایی چرخش آزادانه، بازده حجمی بالا، قابلیت اطمینان بالا و غیره.

هیدروموتور پیستونی اینترموت

نوع حلقه بادامکی مولتی لوب (Multi-lobe cam ring) یک حلقه بادامکی با چند لوب است و غلتک های پیستون در مقابل حلقه بادامکی به خارج فشار می آورند. این باعث ایجاد خروجی یکنواخت با گشتاور اولیه ی بالا می شود، اما اغلب در رنج سرعت بالا محدود می شوند. این نوع از موتورها، مخصوصا در کاربردهای سرعت پایین مناسب هستند و می توانند قدرت بسیار بالایی ایجاد نمایند.

پمپ هیدرولیک پره ای اصلی

پمپ هیدرولیک پره ای ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پره ای ، این هیدروموتورها نیز از قاعده ی حرکت رفت و برگشتی پیستون استفاده می نماید تا شفت خروجی را بچرخاند. اما حرکت بجای شعاعی محوری است. تعدادی پیستون بصورت دایروی در یک محفظه (بلوک سیلندر، روتور، یا بشکه) قرار دارند. این محفظه بوسیله شفتی که با پیستون های پمپ کننده هم راستاست حول محورش می چرخد. دو طرح برای موتوهای پیستونی محوری وجود دارد، نوع سواش پلیت (swashplate) و نوع محور مورب. در طراحی سواش پلیت، پیستون و شفت درایو موازی هستند و در طراحی محور مورب، پیستون ها با زاویه ای نسبت به درایو شفت اصلی قرار گرفته اند.

 • از فشار اعمال شده
 • انتهای پیستون هایی که در سیلندرها
 • از عکس العمل فشار روی پیستون های رفت
 • گشتاور ایجاد می نمایند
 • سیلندر و درایو شفت تحت زاویه ای
 • حداقلی با جابجایی و گشتاور حداکثری مشخص
 • بالانس عدم تعادل نیرو حذف شده است

هیدروموتور پیستونی با محور مورب

پمپ هیدرولیک پره ای ، از عکس العمل فشار روی پیستون های رفت و برگشتی، گشتاور ایجاد می نمایند. در این طراحی سیلندر و درایو شفت تحت زاویه ای بهم وصل شده انده، عکس العمل، در خلاف فلنچ درایو شفت است. سرعت و گشتاور با تغییر زاویه از یک سرعت حداقلی با جابجایی و گشتاور حداکثری مشخص در زاویه ی ۳۰ درجه تا سرعت ماکزیمم با جابجایی و گشتاور حداقل تغییر می کنند.نیروی متعادلی به شفت اصلی پمپ وارد شده و اصطلاحا پمپ بالانس می باشد. این پمپ ها ی پره ای تحمل فشارها و سرعت های بیشتری نسبت به پمپ ها ی پره ای غیر بالانس دارند ، زیرا سایش یاتاقان شفت اصلی ، پمپ در حد طبیعی است

پمپ هیدرولیک پره ای

نوع حلقه بادامکی مولتی لوب (Multi-lobe cam ring) یک حلقه بادامکی با چند لوب است و غلتک های پیستون در مقابل حلقه بادامکی به خارج فشار می آورند. این باعث ایجاد خروجی یکنواخت با گشتاور اولیه ی بالا می شود، اما اغلب در رنج سرعت بالا محدود می شوند. این نوع از موتورها، مخصوصا در کاربردهای سرعت پایین مناسب هستند و می توانند قدرت بسیار بالایی ایجاد نمایند.

هیدروموتور پیستونی محوری

این هیدروموتورها نیز از قاعده ی حرکت رفت و برگشتی پیستون استفاده می نماید تا شفت خروجی را بچرخاند. اما حرکت بجای شعاعی محوری است. تعدادی پیستون بصورت دایروی در یک محفظه (بلوک سیلندر، روتور، یا بشکه) قرار دارند. این محفظه بوسیله شفتی که با پیستون های پمپ کننده هم راستاست حول محورش می چرخد. دو طرح برای موتوهای پیستونی محوری وجود دارد، نوع سواش پلیت (swashplate) و نوع محور مورب. در طراحی سواش پلیت، پیستون و شفت درایو موازی هستند و در طراحی محور مورب، پیستون ها با زاویه ای نسبت به درایو شفت اصلی قرار گرفته اند.

از فشار اعمال شد

از فشار اعمال شده بر انتهای پیستون هایی که در سیلندرها حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند، گشتاور تولید می کنند. در طراحی خطی، درایو شفت و سیلندر موتور هم محور هستند. فشار در انتهای پیستون ها باعث یک عکس العمل در مقابل کج شدن سواش پلیت می شود و سیلندر و شفت را می چرخاند. گشتاور ایجاد شده متناسب با مساحت پیستون ها و تابعی از زوایه ی قرار گرفتن سوآش پلیت است. این موتورها در مدل های ثابت و با جابجایی متغیر ساخته می شوند و زاویه ی سوآش پلیت جابجایی موتور را تعیین می نماید.

هیدروموتور اوربیتالی

آتوس ، اوربیتالی ، اینترموت ، پاورپک هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور

پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، پمپ ، پمپ atos ، پمپ آتوس 3029

پمپ آتوس 4046 ، پمپ آتوس 5073 ، پمپ آتوس 5090 ، پمپ پیستونی

پمپ پیستونی atos ، پمپ پیستونی vickers ، پمپ پیستونی آتوس

پمپ پیستونی هیدرولیک ، پمپ پیستونی هیدرولیک ویکرز ، پمپ پیستونی ویکرز

پمپ متغیر آتوس ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای ، پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما

پمپ هیدرولیک ویکرز

هیدروموتور پیستونی

پمپ واریابل آتوس ، پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعمیرات هیدروموتور

زد وای ، ساخت پاورپک هیدرولیک ، ساخت یونیت هیدرولیک ، طراحی پاورپک هیدرولیک

طراحی و ساخت یونیت و پاورپک هیدرولیک ، طراحی یونیت هیدرولیک ، فروش atos

فروش پمپ vickers ، فروش پمپ اتوس ، فروش پمپ ویکرز ، فروش قطعات هیدروموتور

فروش محصولات ویکرز ، فروش موتور هیدرولیکی ، فروش هیدروموتور

هیدروموتور پره ای

فروش هیدروموتور JMDG8 ، فروش هیدروموتور زد وای ، قیمت پمپ اتوس

قیمت پمپ ویکرز ، قیمت هیدروموتور پیستونی ، قیمت یونیت هیدرولیک

قیمت یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی atos ، نمایندگی آتوس در ایران

نمایندگی اتوس ، هیدروپمپ JMDG31 ، هیدروپمپ JMDG8 ، هیدرولیک آتوس

هیدروموتور ، هیدروموتور JMDG31 ، هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی

هیدروموتور دنده ای

هیدروموتور پیستونی اینترموت ، هیدروموتور پیستونی زد وای ، ویکرز ، یونیت پاور هیدرولیک

یونیت هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، یونیت هیدرولیک با موتور سه فار

یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک با پمپ دنده ای ، 4500 سی سی اینترموت ، اوربیتالی

اینترموت ، اینترموت 4500 ، اینترموت nhm32 ، اینترموت ایتالیا ، پروپرشنال ، پروپرشنال ها

پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعریف هیدروموتور

پمپ هیدرولیک

فروشگاه هیدرولیک ، فروشگاه هیدروموتور ، قیمت هیدروموتور اینترموت

کاتالوگ اینترموت ، موتور هیدرولیک ، موتور هیدرولیک اینترموت ، نمایندگی اینترموت

نمایندگی اینترموت ایتالیا ، نمایندگی بلوک پروپرشنال ، نمایندگی بلوک های پروپرشنال

نمایندگی بلوک های شیر برقی ، نمایندگی بلوک هیدرولیک ، نمایندگی پروپرشنال

نمایندگی پروپرشنال ها ، نمایندگی پروپرشنالها ، نمایندگی پمپ پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای

نمایندگی پمپ پیستونی ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پیستونی ، نمایندگی هیدرولیک پیستونی

نمایندگی هیدروموتور ، نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی ، نمایندگی هیدروموتور اینترموت

نمایندگی هیدروموتور پره ای ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی اینترموت

نمایندگی هیدروموتور دنده ای ، هیدروپمپ اینترموت ، هیدروپمپ پیستونی اینترموت

پمپ هیدرولیک پیستونی

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک روغن کاری

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک دنده ای

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

2 دیدگاه در “پمپ هیدرولیک پره ای

 1. پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی

 2. پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *