نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
کارتریج اصلی پمپ ویکرز و چین
بستن

کارتریج اصلی پمپ ویکرز

کارتریج اصلی پمپ ویکرز ، پمپ کارتریجی ویکرز ، پمپ ویکرز ، نمایندگی پمپ ویکرز بر بارهای مقاوم عمل کننده های هیدرولیکی ( همانند سیلندرها یا موتورهای هیدرولیک ) فائق آید ، فشار جریان افزایش می یابد. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. نیروی محرک پمپ هیدرولیک توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تأمین می شوند.