پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ویکرز PVB

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ، پمپ هیدرولیک پیستونی بوش ، پمپ هیدرولیک پیستونی لیتراژ ، پمپ هیدرولیک پیستونی توز ، پمپ هیدرولیک ، پمپ های پیستونی می تواند برای انتقال مایعات یا گازهای فشرده استفاده شود. پمپ هيدروليك پيستونيمی تواند در طیف گسترده ای از فشارها کار کنند.پمپ پیستون محوری هیدرولیکی نوع دیگر از پمپ هیدرولیکی می باشد.و در دو نوع پمپ پیستون محوری ثابت و پمپ پیستون محوری متغیر وجود دارد و همچنین خصوصیات ذیل را دارا است:برای سیستم های هیدرولیک مکانیزه از پمپ های چند پیستونی استفاده می شود. این پمپ های هیدرولیکی می توانند جریان یکنواخت تری از سیال ایجاد کنند. در هیدرولیک از دو نوع پمپ پیستونی شعاعی و محوری استفاده می شود.در نوع پیستونی محوری هیدرولیک، پیستون ها به صورت موازی با محور اصلی پمپ قرار می گیرند.

هیدرولیک البرز وارد کننده پمپ هیدرولیک ، هیدروموتور ، شیرآلات هیدرولیک

تعمیرات هیدروموتور اوربیتالی پذیرفته میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

شماره تماس : 02177320026

شماره همراه : 09121759426

دو نوع پمپ هيدروليك پيستوني وجود دارد. يكي پمپ بالابر و ديگري پمپ نيرويي است. پیستون ها در پیرامون محور اصلی پمپ و بر روی محیط دایره قرار می گیرند. گردش محور اصلی پمپ سبب می شود که پیستون ها و سیلندر آنها به گردش درآیند.با تعبیه کردن یک مکانیزم تغییر دهنده ی زاویه ی صفحه ی پشت پیستون ها، می توان حجم جابه جایی یک پمپ را تغییر داد. این مکانیزم در واقع طول کورس حرکت هر پیستون را تغییر می دهد.پمپ های پیستونی جز پمپ های پر فشار هستند که دارای بازده بالایی می باشند. اساس کار پمپ های پیستونی بر اساس حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندرمی باشد که عمل دهش و مکش سیال را در هر حرکت رفت و برگشت انجام می دهد. بعبارت دیگر پمپ، حرکت دورانی شفت ورودی را به حرکت رفت و برگشتی پیستون تبدیل می کند. معمولا این کار توسط یک صفحه زاویه دار ( سواش پلیت )ثابت یا متغییر انجام می شود.

1 – پمپ بالابر

در یک پمپ بالابر، ارتعاش پیستون آب را از طریق یک شیر به قسمت پایین سیلندر می رسد. در جریان رو به پايين ، آب از طریق سوپاپ ها در پیستون به قسمت بالای سیلندر منتقل می شود. در مرحله انبساط رو به بالا، آب از قسمت بالای سیلندر از طریق فواره تخلیه می شود.

2 – پمپ نيرويي

پمپ هیدرولیک پیستونی چیست؟ در پمپ نیرويي، ارتعاش پیستون، آب را از طریق شیر ورودی به داخل سیلندر می رساند. در جریان رو به پايين، آب از طریق شیر خروجی به لوله خروجی تخلیه می شود.

پمپ هيدروليك پيستوني شعاعي

در یک پمپ پیستونی شعاعی پیستون ها مانند یک چرخ دنده در یک بلوک استوانه ای کوتاه قرار مي گيرند. محور محرك که درون یک محفظه دایره ای است، یک سیلندر را می چرخاند. پمپ پیستونی شعاعی به یک لولاي ثابت تبدیل می شود که شامل پورت های ورودی و خروجی است. به عنوان سيلندر، نیروی گریز از مرکز، پیستون ها را به جلو مي راند بعد از محفظه دایره ای قرار دارد. خط مركزي محفظه از خط مركزي سيلندر خارج است. مقدار نيروي گريز از مركز با ضربات پيستون تعيين مي شود و بنابراين پمپ هيدروليك پيستوني جابجا مي شود.با كنترلرها مي توان مكان محفظه را مشخص كرد و بدين منظور هم به كار گرفته مي شوند و بنابراين يك پمپ مي تواند به حداكثر سرعت برسد.

حفاظت سیستم های هیدرولیکی

لذا به منظور حفاظت از اجزاء سیستم هیدرولیک، استفاده از شیر اطمینان ضروری است. شیر اطمینان با رسیدن فشار سیستم به مقدار تنظیمی، مسیر عبور جریان به مخزن را باز نموده و حداکثر سطح فشار در مدار را محدود می نماید. بطور خلاصه می توان دریافت که جریان خروجی پمپ جابجایی مثبت (صرفنظر از نشتی های جزئی داخلی پمپ) ثابت بوده و به فشار سیستم وابسته نمی باشد. بنابر این، در صورتی که مکانی برای حرکت سیال وجود نداشته باشد (مانند هنگام مسدود بودن شیر یا رسیدن عملگر به انتهای کورس) و یا در صورت افزایش بیش از حد بار مقاوم، استفاده از شیر کنترل فشار (شیر اطمینان) جهت حفاظت پمپهای جابجایی مثبت در مقابل فشار اضافی ضرورت می یابد.

پمپ های جابجایی مثبت

پمپ هیدرولیک پیستونی چیست؟ بعضی از پمپهای جابجایی متغیر مجهز به سیستم جبران کننده فشار می باشند. طراحی این نوع پمپها بگونه ای است که با افزایش فشار سیستم، دبی خروجی کاهش یافته تا نهایتا در سطح فشار تعیین شده، جریان سیال به صفر برسد. پمپ پرهای نامتعادل (مجهز به سیستم جبران کننده فشار ) مثالی از این نوع می باشد. در مدارهایی که از پمپهای با جابجایی متغیر مجهز به سیستم جبران کننده فشار استفاده می گردد معمولا به شیر اطمینان نیازی نیست.

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پره ای چیست؟ پمپ هاي پره اي از يك روتور و تعدادي پره تشكيل شده اند . پره ها به صورت شعاعي داخل روتورحركت مي كنند . روتور و پره ها داخل يك رينگ بادامكي شكل به نام استاتور گردش مي كنند .بطور كلي پمپهاي پره اي بعنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد .شكل زير پره ها ، روتور و رينگ بادامكي يك پمپ پره اي را نشان مي دهد .

انواع پمپ هیدرولیک پیستونی

 

1 – پمپ هاي پره اي نامتقارن ( با جابجائي ثابت و متغير )

2 – پمپ هاي پره اي متقارن (با جابجائي ثابت )

عملكرد پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی چیست؟ روتور پمپ داراي شيارهاي شعاعي بوده كه با اتصال به محور محرك در داخل يك رينگ بادامكي چرخش مي نمايد . نيروي گريز از مركز حاصل از دوران محور ، تيغه هاي موجود در شيارهاي روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رينگ ، نگاه مي دارد .فضاي بين روتور و رينگ بادامكي در نيم دور اول چرخش محور ، افزايش يافته و انبساط حجمي حاصله ، موجب كاهش فشار و ايجاد مكش مي گردد كه در نتيجه ، سيال بطرف مجراي ورودي پمپ
جريان مي يابد .

رینگ بادامی

در مواقعی که خروج از مرکز یا همان فاصله بین رینگ بادامی شکل و محورهای روتورصفر شود ، آنوقت در خروجی جریانی نخواهیم داشت . انواعی از پمپ های پره ای که خروج از مرکز آنها بوسیله مکانیزم قابل تنطیم است ، با نام پمپ های جابجایی متغیر شناخته شده هستند . در اینگونه پمپ ها با حرکات رینگ بادامی شکل به وسیله تنظیم یدی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد.

فضای ما بین روتور و رینگ بادامی شکل در نیم دور اول چرخش محور ، بیشتر می شود و انبساط حجمی بوجود آمده ، سبب کم شدن فشار و ایجاد مکش می شود که در آخر ، سیال بسمت مجرای ورودی پمپ جاری می شود .

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی : با ایجاد جریان پرفشار در مدار ، سطح انرژی سیال را بالا می برد. این فشار توسط پمپ هیدرولیک خلق نمی شود بلکه از آنجا که جریان سیال باید بر بارهای مقاوم عمل کننده های هیدرولیکی ( همانند سیلندرها یا موتورهای هیدرولیک ) فائق آید ، فشار جریان افزایش می یابد. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. نیروی محرک پمپ هیدرولیک توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تأمین می شوند.

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی دنده خارجی متشکل از دو چرخدنده است که در آن شفت محرک با خار به چرخدنده محرک پمپ وصل شده است. چرخدنده هرزگرد با چرخدنده محرک درگیر است و هر دو باهم می چرخند. دندانه های چرخدنده های درگیر با هم ، دریچه های ورودی و خروجی پمپ را نسبت به هم آب بندی می کنند. با گردش چرخدنده ها ، در قسمت ورودی پمپ ، دندانه های دو چرندنده از هم باز می شوند. باز شدن دندانه ها یک مکش و انبساط حجمی در این قسمت به وجود آورده و سبب می شود که سیال دراثر فشار هوای مخزن سیال به درون پمپ رانده شود. این سیال سپس در فضای خالی بین دندانه های چرخدنده ها و بدنه پمپ ، به طرف دریچه خروجی هدایت می گردد. در این قسمت دندانه های دو چرخدنده به هم نزدیک شده و باعث می شود سیال به طرف خارج رانده شود.

پمپ پیستونی هیدرولیک چیست؟

پمپ های پیستونی هیدرولیک گران ترین و در عین حال با دوام ترین نوع پمپ های هیدرولیک می باشند. این نوع پمپ ها هم در مدارهای حلقه باز (Open Circuit) و هم حلقه بسته (Close Circuit) در حوزه هیدرولیک صنعتی و هیدرولیک راهسازی (هیدرولیک موبایل) به کار گرفته می شوند. پمپ پیستونی هیدرولیک بهترین و مناسب ترین انتخاب جهت به کارگیری در مدارهایی است که فشار کاری آنها بالا یعنی تا 700 بار می باشد. در این نوع پمپ ها تلرانس بین پیستون ها و سیلندر بسیار کم است و وجود این تلرانس کم بین پیستون و سیلندر، باعث تحمل کمتر این نوع پمپ نسبت به سایر پمپ های هیدرولیک شده است و جهت افزایش طول عمر پمپ دو فاکتور تمیزی روغن پمپ و عدم آلودگی محیط کار پمپ بسیار حائز اهمیت می باشد.

پمپ پیستونی هیدرولیک محوری

در این نوع پمپ ها محور گردنده و بلوک استوانه ای هر دو روی یک خط مرکزی قرار دارند. یعنس پیستون ها با محور پمپ موازی یا همراستا بوده و پیستون ها حول محور پمپ چیده شده اند. چرخش محور پمپ موجب چرخش پیستون ها و بلوکه سیلندر می گردد.
رفت و برگشت پیستون ها به وسیله صفحه زاویه دار انجام می شود و همزمان که بلوک استوانه ای می چرخد، پیستون ها که با صفحه شیبدار (سواش پلیت) در تماس هستند، که این امر موجب می شود که هر گاه محور پمپ دوران کند، پیستون ها نیز در داخل بلوکه سیلندر عمل رفت و برگشت را انجام دهند. در اولین 180 درجه چرخش محور پمپ، در نقطه ای که پیستون ها شروع به برگشت (عقب کشیده شدن) می کند، یعنی قسمت باز انتهای سیلندر، در برابر شیار ورودی که بر روی صفحه ی سوپاپ (valve plate) قرار دارد، می لغزد. لذا روغن در مدت زمان کمتر از نصف دور به سمت سیلندر کشیده شده و فرآیند مکش روغن انجام می گیرد.

پمپ پیستونی محور خمیده

در این نوع از پمپ های پیستونی، شاتون های پیستون به ساچمه های کروی که در قسمت اتصالات محور محرک قرار دارند، متصل می باشند. یک کوپلینگ یونیورسال بلوک سیلندر را به محور وصل می کند، به نحوی که آنها با یکدیگر می چرخند، اما نسبت به هم زاویه دارند. بلوک استوانه ای در تماس با صفحه ی سوپاپ دار شکاف دار که مجاری به آن متصل می باشند، می گردد. این نوع پمپ ها در مواقعی که محدودیت جا برای نصب پمپ وجود دارد مناسب می باشد.

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ویکرز PVB

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ویکرز PVB : با ایجاد جریان پرفشار در مدار ، سطح انرژی سیال را بالا می برد. این فشار توسط پمپ هیدرولیک خلق نمی شود بلکه از آنجا که جریان سیال باید بر بارهای مقاوم عمل کننده های هیدرولیکی ( همانند سیلندرها یا موتورهای هیدرولیک ) فائق آید ، فشار جریان افزایش می یابد. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. نیروی محرک پمپ هیدرولیک توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تأمین می شوند.

الکتروموتورها

اغلب موتورهای جریان متناوب ، سنکرون اند. محدوده سرعت این موتورها اغلب 1200 تا 1800rpm است. در بعضی از پمپ های هیدرولیک همانند پمپ فرمان هیدرولیک ، این سرعت ممکن است تا 3600 rpm افزایش یابد. در کاربردهای هوایی و فضایی ، پمپ هایی با سرعت 2000rpm به کار می رود. درسیستم های متحرک و جاهایی که کمیت وزن و حجم پمپ مهم است ، معمولا از واحد های کوچک با سرعت بالا استفاده می شود.

انواع پمپ هیدرولیک

1 – حجم جابجایی ثابت

2 – حجم جابجایی متغیر

انواع پمپ هیدرولیک دنده ای

1 – پمپ دنده ای دنده خارجی

2 – پمپ دنده ای دنده داخلی

پمپ هیدرولیک دنده ای دنده خارجی

پمپ هیدرولیک دنده ای دنده خارجی متشکل از دو چرخدنده است که در آن شفت محرک با خار به چرخدنده محرک پمپ وصل شده است. چرخدنده هرزگرد با چرخدنده محرک درگیر است و هر دو باهم می چرخند. دندانه های چرخدنده های درگیر با هم ، دریچه های ورودی و خروجی پمپ را نسبت به هم آب بندی می کنند. با گردش چرخدنده ها ، در قسمت ورودی پمپ ، دندانه های دو چرندنده از هم باز می شوند. باز شدن دندانه ها یک مکش و انبساط حجمی در این قسمت به وجود آورده و سبب می شود که سیال دراثر فشار هوای مخزن سیال به درون پمپ رانده شود. این سیال سپس در فضای خالی بین دندانه های چرخدنده ها و بدنه پمپ ، به طرف دریچه خروجی هدایت می گردد. در این قسمت دندانه های دو چرخدنده به هم نزدیک شده و باعث می شود سیال به طرف خارج رانده شود. باید توجه کرد که آب بندی بین دندانه های دو چرخدنده به روغن اجازه نمی دهد که از وسط پمپ عبور کرده و به قسمت ورودی پمپ باز گردد.

پمپ هیدرولیک دنده ای دنده داخلی

پمپ هیدرولیک دنده ای دنده ، داخلی از یک چرخدنده محرک خارجی که درون یک چرخدنده داخلی حلقه ای قرار گرفته ، ساخته شده است. با گردش چرخدنده ها ، به دلیل دور شدن دندانه ها از یکدیگر ، مکش ( به دلیل انبساط حجم ) ایجاد شده و سیال به واسطه فشار هوا به درون پمپ رانده می شود. در این پمپ نیز ، سیال در فضای بین دندانه ها و دیواره هلالی جابه جا شده و از دریچه خروجی پمپ خارج می گردد. دیواره هلالی ، دندانه های چرخدنده داخلی را آب بندی می کند. به دلیل نوع طراحی ، این پمپ ها را نمی توان با حجم جابجایی قابل تنظیم ساخت.

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای از دو قسمت اصلی بدنه و روتور تشکیل شده است. پره ها در شیارهای روتور جای گرفته اند و در این شیارها به صورت شعاعی می لغزند. روتور با خار به شفت اصلی پمپ متصل شده است و به همراه آن می چرخد. با گردش روتور ، پره ها به دلیل نیروی گریز از مرکز ( که گاهی اوقات با نیروی فنر یا فشار سیال نیز تقویت می شود ) به دیواره داخلی بدنه پمپ می چسبند. روتور نسبت به بدنه پمپ به صورت خارج از مرکز قرار گرفته است و بنابراین به هنگام چرخش روتور ، پره ها به داخل و خارج جابه جا می شوند. به هنگام گردش روتور ، فضای بین پره ها و بدنه پمپ در قسمت ورودی انبساط یافته و مکش ایجاد شده در این قسمت و فشار اتمسفر داخل مخزن سیال هیدرولیک ، سبب می شود و سیال به داخل پمپ رانده شود. سیال در فضای خالی بین پره ها و بدنه جابه جا شده و به طرف دریچه خروجی پمپ هدایت می گردد.

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ هیدرولیک پیستونی به سه نوع تقسیم می شود :
– پمپ پیستونی رادیال
– پمپ پیستونی آکسیال ( باسواش پلیت ثابت )
– پمپ پیستونی کمرخمیده

پمپ هیدرولیک پیستونی رادیال

در پمپ هیدرولیک پیستونی رادیال ، پیستون ها به صورت شعاعی نسبت به شفت اصلی پمپ قرار گرفته اند. پیستون های تعبیه شده در بلوک سیلندر محیطی ، حرکت رفت و برگشت انجام می دهند. ورود و خروج سیال به محفظه هر سیلندر به طور جداگانه توسط سوپاپ های یکطرفه انجام می شود و سپس همه ورودی ها به هم و همه خروجی ها نیز به هم متصل می شوند. در بعضی طرح ها از یک ورودی و یک خروجی و هر کدام ، از یک سوپاپ برای مکش و تخلیه استفاده می شود.

پمپ هیدرولیک پیستونی آکسیال

در پمپ هیدرولیک پیستونی آکسیال ، پیستون ها به صورت موازی با محور اصلی پمپ قرار می گیرند . پیستون ها در پیرامون محور اصلی پمپ و بر روی محیط یک دایره قرار می گیرند.گردش محور اصلی پمپ سبب می شود که پیستون ها و سیلندر آن ها نیز به گردش درآیند. به هنگام گردش محور اصلی ، بدنه پمپ ، درپوش انتهایی وکفشک پشت پیستون ها ثابت باقی می مانند. پیستون ها بر روی سطح سواش پلیت ، که به صورت مایل قرار گرفته است ، می لغزند. بدین ترتیب در اثر گردش محور اصلی پمپ ، پیستون ها یک حرکت عقب – جلو در سیلندر خود انجام می دهند. در حرکت پیستون به عقب در °180 از گردش محور پمپ ، روغن به درون سیلندر کشیده شده و در حرکت پیستون به جلو در °180 بعدی ، روغن به دریچه خروجی پمپ رانده می شود. دریچه های ورودی و خروجی روغن در این پمپ ها ، به صورت شیارهای نیم دایره ای مجزایی ، بر روی درپوش انتهایی پمپ ایجاد شده اند حجم جابجایی یک پمپ پیستونی آکسیال را می توان با دانستن طول کورس جابه جایی هر پیستون ، قطر هر پیستون و تعداد پیستون ها تعیین کرد.

پمپ هیدرولیک پیستونی کمرخمیده

در پمپ هیدرولیک پیستونی کمر خمیده ، شفت اصلی پمپ ، پیستون ها و بارل با هم می چرخند. ولی در این نوع پمپ ، به جای سواش پلیت ، بارل به صورت زاویه دار قرار گرفته است. در این پمپ زاویه قرار گیری بارل نسبت به محور شفت ثابت است. طرح پمپ هیدرولیک پره ای غیر بالانس به گونه ای است که می توان حجم جابه جایی آن ها را تنظیم کرد. این کار را می توان با تغییر میزان عدم هم محوری روتور نسبت به بدنه پمپ انجام داد. هنگامی که روتور نسبت به بدنه پمپ به صورت هم محور قرارگیرد ، حجم جابه جایی پمپ صفر خواهد شد. در این وضعیت

پمپ هیدرولیک پیستونی

پمپ های پیستونی دبی متغیر به ۳ دسته تقسیم می‌شوند :
1 – پمپ پیستونی رادیال
2 – پمپ پیستونی آکسیال ( با سواش پلیت زاویه گیرنده )
3 – پمپ پیستونی کمر خمیده

پمپ هیدرولیک پیستونی رادیال

اگر مقدار خروج از مرکز بین روتور و بلوک سیلندر یا بین یاتاقان خارج از مرکز وبلوک سیلندر ، ثابت باشد ، پمپ از نوع جابه جایی ثابت خواهد بود. اگر مقدار خروج از مرکز پمپ تغییر کند ، پمپ جابه جایی متغیر خواهد بود.

پمپ هیدرولیک پیستونی آکسیال

با تعبیه کردن یک مکانیزم تغییر دهنده زاویه سواش پلیت پشت پیستون ها ، می توان حجم جابه جایی یک پمپ را تغییر داد. این مکانیزم در واقع کورس حرکت هر پیستون را تغییر می دهد. زاویه سواش پلیت را در این پمپ می توان با استفاده از یک پیستون تنظیم کننده ، کنترل کرد. زمانی که محور سواش پلیت نسبت به محور شفت دارای زاویه باشد ، حجم جا به جایی پمپ افزایش می یابد. در صورتی که محور سواش پلیت با محور شفت در یک راستا باشد ، در این حالت پیستون ها اصلا جابه جا نمی شوند وبنابراین حجم جابه جایی پمپ صفر است . در این پمپ ها براحتی با تنظیم زاویه سواش پلیت می توان حجم جابه جایی را از صفر تا حد اکثر تغییر داد.
پمپ هیدرولیک پیستونی کمر خمیده

هیدروموتور اوربیتالی

آتوس ، اوربیتالی ، اینترموت ، پاورپک هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور

پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، پمپ ، پمپ atos ، پمپ آتوس 3029

پمپ آتوس 4046 ، پمپ آتوس 5073 ، پمپ آتوس 5090 ، پمپ پیستونی

پمپ پیستونی atos ، پمپ پیستونی vickers ، پمپ پیستونی آتوس

پمپ پیستونی هیدرولیک ، پمپ پیستونی هیدرولیک ویکرز ، پمپ پیستونی ویکرز

پمپ متغیر آتوس ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای ، پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما

پمپ هیدرولیک ویکرز

هیدروموتور پیستونی

پمپ واریابل آتوس ، پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعمیرات هیدروموتور

زد وای ، ساخت پاورپک هیدرولیک ، ساخت یونیت هیدرولیک ، طراحی پاورپک هیدرولیک

طراحی و ساخت یونیت و پاورپک هیدرولیک ، طراحی یونیت هیدرولیک ، فروش atos

فروش پمپ vickers ، فروش پمپ اتوس ، فروش پمپ ویکرز ، فروش قطعات هیدروموتور

فروش محصولات ویکرز ، فروش موتور هیدرولیکی ، فروش هیدروموتور

هیدروموتور پره ای

فروش هیدروموتور JMDG8 ، فروش هیدروموتور زد وای ، قیمت پمپ اتوس

قیمت پمپ ویکرز ، قیمت هیدروموتور پیستونی ، قیمت یونیت هیدرولیک

قیمت یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی atos ، نمایندگی آتوس در ایران

نمایندگی اتوس ، هیدروپمپ JMDG31 ، هیدروپمپ JMDG8 ، هیدرولیک آتوس

هیدروموتور ، هیدروموتور JMDG31 ، هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی

هیدروموتور دنده ای

هیدروموتور پیستونی اینترموت ، هیدروموتور پیستونی زد وای ، ویکرز ، یونیت پاور هیدرولیک

یونیت هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، یونیت هیدرولیک با موتور سه فار

یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک با پمپ دنده ای ، 4500 سی سی اینترموت ، اوربیتالی

اینترموت ، اینترموت 4500 ، اینترموت nhm32 ، اینترموت ایتالیا ، پروپرشنال ، پروپرشنال ها

پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعریف هیدروموتور

پمپ هیدرولیک

فروشگاه هیدرولیک ، فروشگاه هیدروموتور ، قیمت هیدروموتور اینترموت

کاتالوگ اینترموت ، موتور هیدرولیک ، موتور هیدرولیک اینترموت ، نمایندگی اینترموت

نمایندگی اینترموت ایتالیا ، نمایندگی بلوک پروپرشنال ، نمایندگی بلوک های پروپرشنال

نمایندگی بلوک های شیر برقی ، نمایندگی بلوک هیدرولیک ، نمایندگی پروپرشنال

نمایندگی پروپرشنال ها ، نمایندگی پروپرشنالها ، نمایندگی پمپ پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای

نمایندگی پمپ پیستونی ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پیستونی ، نمایندگی هیدرولیک پیستونی

نمایندگی هیدروموتور ، نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی ، نمایندگی هیدروموتور اینترموت

نمایندگی هیدروموتور پره ای ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی اینترموت

نمایندگی هیدروموتور دنده ای ، هیدروپمپ اینترموت ، هیدروپمپ پیستونی اینترموت

پمپ هیدرولیک پیستونی

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک روغن کاری

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک دنده ای

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

2 دیدگاه در “پمپ هیدرولیک پیستونی

  1. پمپ هیدرولیک پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ، پمپ هیدرولیک پیستونی بوش ، پمپ هیدرولیک پیستونی لیتراژ ، پمپ هیدرولیک پیستونی توز ، پمپ هیدرولیک

  2. پمپ هیدرولیک پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ، پمپ هیدرولیک پیستونی بوش ، پمپ هیدرولیک پیستونی لیتراژ ، پمپ هیدرولیک پیستونی توز ، پمپ هیدرولیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *