فیلتر برگشت هیدرولیک

فیلتر برگشت هیدرولیک

فیلتر برگشت هیدرولیک

فیلتر برگشت هیدرولیک

فیلتر برگشت هیدرولیک ، نمایندگی فیلتر برگشت هیدرولیک ، فیلتر برگشت هیدرولیک اصلی ، انتخاب فیلتر برگشت هیدرولیک این نوع فیلتر در مسیر روغن برگشتی به مخزن قرار گرفته وتمامی روغن تخلیه شده به مخزن را فیلترمی کند.دارای شیر بای پس ونشانگرمیزان گرفتگی روزنه ها می باشد. درصورت گرفتگی روزنه های فیلتر روغن از مسیر بای پس تخلیه می شود.فیلتر هیدرولیکی دارای انواع مختلف برای فعالیت های مختلف طراحی و ساخته شده است.که فیلتر خط برگشت یکی از آنها می باشد.

هیدرولیک البرز وارد کننده پمپ هیدرولیک ، هیدروموتور ، شیرآلات هیدرولیک

تعمیرات فیلتر برگشت هیدرولیک پذیرفته میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

شماره تماس : 02177320026

شماره همراه : 09121759426

در سیستم هیدرولیک زمانیکه روغن برگردانده می شود بوسیله ی فیلتر خط برگشت به طور کامل تصفیه می گردد و در نتیجه روغنی بسیارتمیز را به داخل مخزن هدایت می کند.از طرفی در جهت خطی که متحمل فشار کاری زیادی می باشد فیلتر خط فشار بکار گرفته می شود تا بتواند به تصفیه روغن در حال عبور از این مسیرها کمک نماید. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ یا همان بازگشتی ، مناسب ترین اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘهایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ، بخش ﺣﺴﺎسی از یک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ حساب ﻣﯽ رود.با توجه به این ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ دقیقا ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﺰن قرار گرفته ﺷﺪه اﻧﺪ، مقدار استقامت در برابر ﻓﺸﺎر و همچنین ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ اغلب کم ﺗﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎری می باشد.

نمایندگی فیلتر برگشت هیدرولیک

بررسي چشمي المان فيلتر ھيچ چيزي را روشن نميكند . ميزان گرفتگي فيلتر با اندازه گيري ميزان افت فشار در دو طرف فيلتر هیدرولیک و يا ميزان فشار قبل از فيلتر در فيلترھاي خط برگشت در صورتيكه ھيچگونه مقاومتي بر سر راه عبور سيال در قسمت خروجي وجود نداشته باشد قابل تعيين است .يك چنين بررسي نياز به ھيچگونه ابزار دقيقي ندارد .فيلتري كه در سيستم ھيدروليك مورد استفاده قرار ميگيرد معمولا مجھز به يك نشان دھنده بصري گرفتگي فيلتر و يا يك تجھيز الكتريكي جھت نظارت مداوم بر تمييزي فيلتر ميباشد . اجسام جامد در سيال ھيدروليك عامل اصلي سايش در تجھيزات ھيدروليكي ميباشند .

فیلتر برگشت هیدرولیک اصلی

حدود 75-80 درصد تجھيزات ھيدروليك كه براي تعمير ارسال ميشوند توسط فرسايش و سايش دچار مشكل شده اندو حدود 10درصد تجھيزات صدماتي ناشي از كاويتاسيون را نشان ميدھند.وقتي سيالات HFA HFC و يا HFD مورد استفاده قرار ميگيرد سھم صدمات ناشي از كاويتاسيون 15تا 20 افزايش مييابد. مقدار ذراتي كه كوچكتر از ابعاد منافذ فيلتر ھستند فاكتور مھمي در افزايش فرسايش قطعات ميباشند زيرا اين ذرات در فضاي لقي بين قطعات وارد شده و براي مثال ميزان لقي اسپول را افزايش داده و سطح كنترل را مي سايند و ميزان اب بندي ديناميكي تجھيز را از بين ميبرند .

هیدرولیک

هیدرولیکی است که با خواص مکانیکی مایعات بنوعی در ارتباط است. می توان گفت در سطح بسیار ابتدایی هیدرولیک پنوماتیک نس مایع است. مکانیک سیالات را فراهم می کند پایه و اساس نظری برای هیدرولیکدرسیستم هیدرولیکی، که با تمرکز بر مهندسی با استفاده از خواص سیال در قدرت سیال، هیدرولیک برای تولید، کنترل و انتقال قدرت با استفاده از مایعات تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.هیدرولیک شامل سیلندر هیدرولیک و پمپ دنده ای و سایر قطعات هیدرولیکی است.هیدرولیک محدوده موضوعات ازطریق برخی از علوم و بسیاری از ماژول های مهندسی، و مفاهیم پوشش مانند جریان لوله، طراحی سد، مدار کنترل سیال، پمپ ها، توربین ها، قوه محرکه مولد برق، دینامیک سیالات محاسباتی، اندازه گیری.سیستم هیدرولیک عمومی جریان، رفتار کانال رودخانه و فرسایش را بررسی می کند

جهت تعيين سطح فشار

در يك درسیستم هیدرولیکی بايد در نظر داشت كه با بالا بردن فشار ميتوان از المانهاي هيدروليكي كوچكتري براي رسيدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنين قطر لوله ها را ميتوان كوچكتر انتخاب نمود. در نتيجه، هزينه ساخت پرس كاهش مي يابد. از طرف ديگر با افزايش فشار، روغن درسیستم هیدرولیکیزودتر داغ ميكند، نشتي ها بيشتر و اصطكاك و سايش نيز افزايش مي يابد. در نتيجه فاصله انجام سرويس ها بايد كوتاهتر شود. همچنين نويز و پيكهاي فشاري نيز افزايش يافته و خواص مطلوب ديناميكي سيستم كاهش مي يابد.در مجموع پس از برآوردهاي اوليه نوع كاركرد پرس، براي دستيابي به يك شرايط مطلوب كاري انتخاب يكي از فشارهاي 160, 100 يا 200 bar معمول ميباشد.

در سیستم هیدرولیکی

سیال در فشاری کمتر از فشار اتمسفر که معمولاً فشارمکش نامیده می‌شود به پمپ وارد می‌گردد و هنگام خروج از پمپ انرژی پتانسیل آن در اثر افزایش فشار، افزایش می‌یابد. بخشی از انرژی مذکور هنگام جریان سیال در داخل لوله‌ها، شیرها و اتصالات صرف غلبه به نیروهای اصطحکاکی می‌گردد. افتهای اصطحکاکی بصورت انرژی گرمایی در سیستم ظاهر می‌شوند و انرژی باقیمانده سبب انجام کار مفید در عملگر (سیلندر یا موتور) خواهد شد. یعنی بطور خلاصه انرژی توسط پمپ به سیستم وارد شده و به حرکت نیروی مقاوم از آن خارج می‌شود.

1 دیدگاه در “فیلتر برگشت هیدرولیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *