شیرهای هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک چیست و چند نوع تقسیم بندی دارد؟

Untitled

شیرهای هیدرولیک چیست و چند نوع تقسیم بندی دارد؟

شیرهای هیدرولیک چیست و چند نوع تقسیم بندی دارد؟ مکانیزم داخلی شیرهای کنترل جهت در انواع سوپاپی و قرقره ای طبقه بندی می شوند. استفاده از شیرهای کنترل جهت با مکانیزم لغزشی از عمومیت بیشتری در هیدرولیک برخوردار است، اما با پیشرفتهای زیادی که در طراحی و ساخت شیرهای سوپاپی بوجود آمده، میزان استفاده از آنها نیز افزایش یافته است.


عوامل تحریک شیرهای کنترل جهت

نوع مکانیزم تغییر وضعیت شیرهای کنترل جهت با توجه به تعداد، مدت زمان و تناوب عملکرد آن انتخاب می شود و اثر مهمی بر کیفیت عملکرد سیستم خواهد داشت. اغلب شیرهای کنترل جهت که برای نصب روی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند دارای عملکرد دیجیتال بوده و از حالت کاملا باز به حالت کاملا بسته تبدیل می شوند.

انواع مکانیزمهای تحریک شیرهای کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.
شیرهای کنترل جهت
شیرهای کنترل جهت

انواع شیرهای کنترل جهت شیر یکطرفه

شیرهای یکطرفه

اجزاء ساده ولی مهم یک سیستم هیدرولیک می باشند. به بیان ساده از این شیرها بمنظور ثابت نگاه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. از آنجائیکه نشتی در شیرهای یکطرفه صفر است (بدلیل قابلیت آب بندی مناسب با توجه به ساختمان داخلی)، می توان از آنها بمنظور قفل کردن جریان خروجی از سیلندر استفاده نمود. تقسیم بندی انواع شیرهای یکطرفه (باز و بسته) در نمودار زیر نشان داده شده است.
شیرهای کنترل جهت
شیرهای کنترل جهت
شیر یکطرفه ساده

شیرهای هیدرولیک چیست و چند نوع تقسیم بندی دارد؟

شیر یکطرفه ساده ترین نوع شیرهای کنترل جهت است که حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. معمولا از یک فنر سبک جهت بسته نگه داشتن مجرا توسط سوپاپ استفاده می شود. در جهت حرکت آزاد، نیروی فشار سیال براحتی بر نیروی فنر (حدود  5psi) غلبه می کند. در حالیکه در جهت مخالف، با افزایش فشار، نیروی فشارنده سوپاپ به نشیمنگاه افزایش یافته و مسیر همچنان بسته باقی می ماند.

شیرهای هیدرولیک چیست و چند نوع تقسیم بندی دارد؟

 تامین مسیر برگشت جریان بموازات شیرهای کنترل فشار
 حفاظت از فیلتر و جلوگیری از کاویتاسیون
 جداسازی بخشهای مختلف مدار
شیر یکطرفه با تحریک خط فرمان

از آنجائی که معمولا بخش کوچکی از جریان از طریق قرقره شیرهای کنترل جهت نشت می کند، در مواردی که نیاز به توقف سیلندر زیر بار وجود دارد، می توان از نوع خاصی از شیرهای یکطرفه استفاده نمود. این نوع شیر یکطرفه شیر یکطرفه با خط فرمان نام دارد.

از این شیرها به منظور تامین روغن مورد نیاز سیلندرهای بزرگ طی مرحله حرکت سریع استفاده می شود. نحوه عملکرد بگونه ای است که با تامین فشار خط فرمان از طرف مدار، شیر یکطرفه مسیر ورود ثقلی روغن از مخزن فوقانی به سیلندر را باز می کند

شیرهای دوراهه (باز و بسته 2/ 2)

شیرهای دوراهه بعنوان شیرهای باز و بسته و با امکان عبور دوطرفه سیال در مدار مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع این شیرها، نوع دروازه ای برای کاربردهای کم فشار) و انواع کروی و ساچمه ای برای فشارهای بالا) را می توان نام برد.

نوع دروازه ای فقط در حالات کاملا باز یا بسته مورد استفاده قرار می گیرد، بگونه ای که در پاره ای موارد با نصب یک حسگر روی شیر، از شروع به کار مدار قبل از باز شدن کامل مسیر جلوگیری می شود. شیرهای دروازه ای و ساچمه ای از نقطه نظر تنظیم جریان دقت زیادی نداشته و اغلب بمنظور اتصال یا جداسازی قسمتهای مختلف مدار از یکدیگر بکار گرفته می شوند.

شیرهای دوراهه با مکانیزمهای داخلی قرقره ای یا سوپاپی عرضه می شوند.

انواع شیرهای دوراهه

شیرهای چند راهه

شیرهای چند راهه نوع دیگری از شیرهای کنترل جهت هستند که با تغییر وضعیت مکانیزم داخلی آنها، سیال ورودی به هریک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود. در اغلب شیرهای کنترل جهت چند راهه از مکانیزم داخلی نوع قرقره ای (لغزشی) جهت تنظیم مسیر جریان استفاده می شود.

قرقره ها بصورت دو یا سه وضعیتی طراحی می شوند بگونه ای که در هر وضعیت یک مدل کنترل جریان بین دهانه های ورودی و خروجی حاکم می گردد. در علامت سمبلیک این شیرها هر وضعیت بوسیله یک مربع نشان داده شده و مسیر و جهت جریان با علامت پیکان مشخص می شود.

شیرهای چهار راهه:

از شیرهای چهار راهه اغلب جهت کنترل حرکت سیلندرهای دو کاره استفاده می شود. باید توجه نمود که قرقره لغزشی، یک عضو استوانه ای با سطوح ماشینکاری شده است که با انطباق ظریف در سوراخ تعبیه شده در بدنه شیر حرکت کرده و مجاری را باز و بسته می نماید. لقى شعاعی در این انطباق معمولا کمتر از .mm
۰ / ۰۲ است. شیارهای تعبیه شده در قرقره لغزشی، ارتباط بین مجاری ورودی و خروجی را در مواضع خاص برقرار می نمایند.

هیدروموتور اوربیتالی

آتوس ، اوربیتالی ، اینترموت ، پاورپک هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور

پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، پمپ ، پمپ atos ، پمپ آتوس 3029

پمپ آتوس 4046 ، پمپ آتوس 5073 ، پمپ آتوس 5090 ، پمپ پیستونی

پمپ پیستونی atos ، پمپ پیستونی vickers ، پمپ پیستونی آتوس

پمپ پیستونی هیدرولیک ، پمپ پیستونی هیدرولیک ویکرز ، پمپ پیستونی ویکرز

پمپ متغیر آتوس ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای ، پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما

پمپ هیدرولیک ویکرز

هیدروموتور پیستونی

پمپ واریابل آتوس ، پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعمیرات هیدروموتور

زد وای ، ساخت پاورپک هیدرولیک ، ساخت یونیت هیدرولیک ، طراحی پاورپک هیدرولیک

طراحی و ساخت یونیت و پاورپک هیدرولیک ، طراحی یونیت هیدرولیک ، فروش atos

فروش پمپ vickers ، فروش پمپ اتوس ، فروش پمپ ویکرز ، فروش قطعات هیدروموتور

فروش محصولات ویکرز ، فروش موتور هیدرولیکی ، فروش هیدروموتور

هیدروموتور پره ای

فروش هیدروموتور JMDG8 ، فروش هیدروموتور زد وای ، قیمت پمپ اتوس

قیمت پمپ ویکرز ، قیمت هیدروموتور پیستونی ، قیمت یونیت هیدرولیک

قیمت یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی atos ، نمایندگی آتوس در ایران

نمایندگی اتوس ، هیدروپمپ JMDG31 ، هیدروپمپ JMDG8 ، هیدرولیک آتوس

هیدروموتور ، هیدروموتور JMDG31 ، هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی

هیدروموتور دنده ای

هیدروموتور پیستونی اینترموت ، هیدروموتور پیستونی زد وای ، ویکرز ، یونیت پاور هیدرولیک

یونیت هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، یونیت هیدرولیک با موتور سه فار

یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک با پمپ دنده ای ، 4500 سی سی اینترموت ، اوربیتالی

اینترموت ، اینترموت 4500 ، اینترموت nhm32 ، اینترموت ایتالیا ، پروپرشنال ، پروپرشنال ها

پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعریف هیدروموتور

پمپ هیدرولیک

فروشگاه هیدرولیک ، فروشگاه هیدروموتور ، قیمت هیدروموتور اینترموت

کاتالوگ اینترموت ، موتور هیدرولیک ، موتور هیدرولیک اینترموت ، نمایندگی اینترموت

نمایندگی اینترموت ایتالیا ، نمایندگی بلوک پروپرشنال ، نمایندگی بلوک های پروپرشنال

نمایندگی بلوک های شیر برقی ، نمایندگی بلوک هیدرولیک ، نمایندگی پروپرشنال

نمایندگی پروپرشنال ها ، نمایندگی پروپرشنالها ، نمایندگی پمپ پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای

نمایندگی پمپ پیستونی ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پیستونی ، نمایندگی هیدرولیک پیستونی

نمایندگی هیدروموتور ، نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی ، نمایندگی هیدروموتور اینترموت

نمایندگی هیدروموتور پره ای ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی اینترموت

نمایندگی هیدروموتور دنده ای ، هیدروپمپ اینترموت ، هیدروپمپ پیستونی اینترموت

پمپ هیدرولیک پیستونی

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک روغن کاری

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک دنده ای

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *